KESKO SENUKAI

Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos respublikoje įsigytas ir iš Europos sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos sąjungos teritorijoje, taisyklės

 

  1. PVM už Lietuvos respublikoje įsigytas ir iš Europos sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos sąjungos teritorijoje, taisyklės reglamentuoja, kokiais atvejais ir tvarka PVM, sumokėtas už įsigytas ir iš Europos sąjungos teritorijos išgabentas prekes, grąžinamas užsienio keleiviams – asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos sąjungos teritorijoje, jeigu šios prekės išgabenimo iš Europos sąjungos teritorijos metu atitinka abi šias sąlygas:
    1.1. Prekės neturi akivaizdžių naudojimo (vartojimo) požymių, etikečių ar kitų ženklinimo priemonių panaikinimo požymių,
    1.2. Prekės nėra pakeisto pavidalo.

  2. Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM už prekes, įsigytas iš prekybininko, privalo pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos sąjungos teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatybės) kortelę, nuolatinį leidimą gyventi ar dirbti kitoje valstybėje ir panašiai). Taip pat pirkėjas turi pateikti kasos aparato kvitą ir PVM sąskaitą faktūrą.

  3. Tą pačią dieną išspausdintiems kasos aparato kvitams ar kitą atsiskaitymą patvirtinantiems dokumentams, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinktą PVM susigrąžinimo būdą, užpildomi 2 egzemplioriai dokumentų, reikalingų PVM grąžinti.

  4. Užsienio keleivio sumokėtas PVM grąžinamas, jeigu užsienio keleivis ne vėliau kaip iki paskutinės trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kai buvo įsigytos prekės, dienos atliko visus muitinės formalumus, susijusius su prekių išgabenimu iš Europos sąjungos teritorijos. Šiuo atveju užsienio keleivis prekybininkui, iš kurio pirktos prekės, turi pateikti atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus ir PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją su kurios nors valstybės narės muitinės pareigūno žyma apie prekės išvežimą iš Europos sąjungos teritorijos arba minėtus dokumentus pateikti tarpininkui, sudariusiam sutartį su prekybininku, iš kurio šis užsienio keleivis įsigijo prekes (šiuo atveju vietoj PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos gali būti pateikiamas ir kitas dokumentas).

  5. Užsienio keleivio ir įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM), nurodyta vienoje PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijoje arba kitame dokumente, turi būti ne mažesnė kaip 40 eurų. Skaičiuojant 40 eurų sumą, atsižvelgiama tik į tokių prekių, už kurias PVM gali būti grąžinamas, vertę.

  6. Grąžinama suma pervedama į užsienio keleivio nurodytą mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą arba grąžinama kitais būdais. Visais atvejais iš grąžinamos PVM sumos turi būti atimamas atlygis už PVM grąžinimo paslaugas (jei atlygis imamas), taip pat mokėjimo ar kredito įstaigų paslaugų kaina (jei grąžinamas PVM pervedamas į sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje).

* Jei turite „Tax free“ formų iš kitų šalių, galite jas, patvirtintas muitininko spaudu, siųsti su kvitu, būtinai nurodę kreditinės kortelės numerį (parduotuvėje reikalaukite voko, ant kurio pateikta visa informacija). „Global Blue“ išmokų punktai už Lietuvos ribų yra pateikti čia.

 

Kur teikiama paslauga?