KESKO SENUKAI

Pareiškimas dėl FSC darbo jėgos reikalavimų
įgyvendinimo politikos

Įmonė yra parengusi ir įgyvendina pareiškimą dėl politikos, apimančios FSC darbo jėgos reikalavimus, ji yra vieša ir laisvai prieinama suinteresuotiesiems. Politika apima:

Vaikų darbą

 • Įmonė įdarbina darbuotojus nuo 14 metų amžiaus.
 • Jaunesni nei 18 metų asmenys Įmonėje nedirba pavojingų ar sunkių darbų, išskyrus atvejus mokymo tikslais, kuriuos reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai.
 • Įmonėje draudžiamas sunkiausios formos vaikų darbas.

Priverstinį ir privalomąjį darbą

 • Darbo santykiai Įmonėje yra savanoriški ir grindžiami abipusiu sutikimu, nesudarant baudos grėsmės.
 • Įmonėje nėra jokių įrodymų apie priverstinį ar privalomąjį darbą, įskaitant, bet ne tik:
 • fizinį ir seksualinį smurtą;
 • išnaudojamąjį darbą;
 • darbo užmokesčio sustabdymą, įskaitant įdarbinimo mokesčių mokėjimą ir (arba) užstato mokėjimą, norint pradėti dirbti;
 • mobilumo apribojimą;
 • paso ir asmens tapatybės dokumentų laikymą;
 • grasinimus skųsti valdžios institucijoms be pagrindo.

Diskriminaciją užimtumo ir profesinės veiklos srityje

 • Užimtumas ir profesinė veikla Įmonėje nėra diskriminaciniai.

Laisvę jungtis į asociacijas ir teisę į kolektyvines derybas

 • Įmonėje darbuotojai gali steigti savo ar pasirinktinai jungtis prie kitų darbuotojų organizacijų.
 • Įmonė gerbia darbuotojų organizacijų laisvę laisvai rengti savo nuostatus ir taisykles.
 • Įmonė gerbia darbuotojų teises užsiimti teisėta veikla, susijusia su darbuotojų organizacijos steigimu, įstojimu ar pagalba, arba to nedaryti; nediskriminuoja ir nebaudžia darbuotojų už naudojimąsi šiomis teisėmis.
 • LR Darbo kodekso ar kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais darbuotojai gali dalyvauti socialinėje partnerystėje. Įmonė laikosi visų LR darbo kodekso nuostatų, įskaitant ir reglamentuojančias socialinę partnerystę, bei užtikrina visas Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatytas darbuotojų teises.

 

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ administracija