KESKO SENUKAI

GAMTA – viena ekosistema

Gamta nestovi vietoje, viskas čia juda, auga, mainosi.
Viskas Gamtoje veikia dėl 4 elementų:

 

UGNIES  -  ORO  -  ŽEMĖS  -  VANDENS

 

Mūsų verslas – darnios žemės ekosistemos dalis, todėl mes ne tik dėkojame jai už suteiktą gyvybę, žinias, bet ir gerbiame bei vadovaujamės jomis savo darbe, siekdami darnaus augimo ir nuolatinio tobulėjimo, kaip ir pati Gamta.

Gamtos stichijos pasireiškia gamtoje veikdamos tarpusavyje.

Vertybės pasireiškia versle, kaip gamtoje – nuo vadovo iki darbuotojų, visi vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis.

 

 

Oras – ORIENTACIJA Į KLIENTĄ

Oras toks greitas, judrus, skaidrus ir gebantis perduoti informaciją – oras moko mus prisitaikyti, išgirsti, perduoti ir aptarnauti taip, kaip to tikisi klientas – greitai ir atidžiai.

Orientacija į klientą – girdėdami, pažindami ir suprasdami savo klientus, mes siekiame suformuoti jų poreikius atitinkantį prekių asortimentą ir suteikti profesionalų aptarnavimą, nuolat didinantį klientų pasitenkinimą ir pasitikėjimą mumis.

Vanduo – NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

 

 

Visa gyvybė iš vandens, o ir pats vanduo – tobula gyvybės forma, kuri įgauna begales įvairiausių pavidalų. Vanduo primena mums, kaip nuolatos tekėti, tobulėti, semtis išminties ir siekti vis geresnių rezultatų.

 

Nuolatinis tobulėjimas – mes esame atviri naujovėms ir suinteresuoti nuolatiniu asmeniniu profesiniu tobulėjimu. Mes nuolat ieškome būdų, kaip pagerinti tai, ką darome, tobulindami procesus bei sistemas ir diegdami rinkoje esamas naujoves. 

 

Ugnis – ĮSITRAUKIMAS

Ugnis – saulės, širdies simbolis. Ji šviečia, dega, liepsnoja. Iš ugnies mes mokomės keisti dalykus į gerą, dirbti degančia širdimi, nes tik tokiu būdu darbas, kurį kasdien darome turės prasmę, neš laimę ir uždegs kitus.

Mūsų versle Ugnis – tai įsitraukimas. Mes esame iniciatyvūs, kūrybingi, atsakingi ir nuolat siekiame geresnių rezultatų bei efektyvesnių sprendimų, užtikrinančių ilgalaikę įmonės sėkmę. Mes didžiuojamės savo kompanija.

Žemė – BENDRADARBIAVIMAS

Ji jungia visus keturis elementus, veikia vardan harmoningo bendradarbiavimo. Iš žemės į saulę stiebiasi augalai, šaknis maitina vanduo, oras perduoda drėgmę ir sėja sėklas, iš kurių išauga nauji augalai.

Bendradarbiavimas – mes padedame vieni kitiems, pasitikime, gerbiame vieni kitus, suteikiame grįžtamąjį ryšį, esame atviri ir sąžiningi komunikuodami. Efektyvus komandinis darbas ir bendradarbiavimas su klientais, tiekėjais ir kolegomis yra mūsų sėkmės pagrindas.