KESKO SENUKAI

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

NUOTOLINĖS PREKYBOS SUTARTIMIS PARDUODAMŲ PREKIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

1.1.         Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Kesko Senukai Lithuania“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) („Pirkėjas“), Prekių pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2.          Pardavėjo franšizės partneriams šios Taisyklės nėra taikomos.

1.3.        Šios Taisyklės yra taikomos ryšio priemonėmis (telefonu arba elektroniniu paštu) sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote.

1.4.         Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2020 m. balandžio 15 d.

1.5.         Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

 

2.              Informacija apie Pardavėją

2.1.          Pardavėjas yra UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 234376520, buveinės adresas Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT343765219.

2.2.         Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama adresu www.keskosenukai.com.

2.3.         Su Taisyklėmis galite susipažinti www.keskosenukai.com.  

 

3.              Prekės

3.1.        Pardavėjo prekiaujamų Prekių asortimentą galite rasti internetinėje parduotuvėje www.senukai.lt, o jas užsakyti galite paskambinę telefono numeriu 8 700 11119 (paspaudę 1) arba parašę elektroniniu paštu uzsakymai@keskosenukai.lt

3.2.        Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad dėtos visos pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, negalima garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.3.         Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.4.         Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

 

4.              Asmens duomenų tvarkymas

4.1.         Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai ją perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. Privatumo politiką galima rasti www.keskosenukai.com.

 

5.              Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1.         Iš Pardavėjo Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a)             fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b)             fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

c)              juridiniai asmenys.

5.2.         Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo.

5.3.        Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu nustatyti užsakomų Prekių minimalią sumą. Apie užsakomų Prekių minimalią sumą Pirkėjas yra informuojamas Prekių užsakymo metu.

5.4.         Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Sudarius Sutartį Pardavėjas arba trumpąja SMS žinute arba elektroniniu laišku į Pirkėjo elektroninį paštą išsiunčia patvirtinimą apie sudarytą sutartį. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.5.         Jeigu Pirkėjas užsakytas Prekes ketina atsiimti Prekių atsiėmimo punkte ir apmokėti už Prekes jų atsiėmimo metu vietoje, Pardavėjui paruošus Pirkėjo užsakytas Prekes jam išsiunčiama informacinė trumpoji SMS žinutė. Pirkėjas Prekes privalo pasiimti per trumpojoje SMS žinutėje nurodytą terminą, kitaip Prekių užsakymas anuliuojamas.

5.6.         Jeigu Pirkėjas užsakytas Prekes ketina atsiimti Prekių atsiėmimo punkte, bet už jas ketina apmokėti išankstiniu mokėjimu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę PVM sąskaitą faktūrą (informacinė trumpoji SMS žinutė nėra siunčiama). Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti tik šiose Taisyklėse numatytu terminu gavus Pirkėjo apmokėjimą, kitaip Prekių užsakymas anuliuojamas.

5.7.        Jeigu Pirkėjas pasirenka jo užsakytas Prekes pristatyti į jo nurodytą vietą, tai Pirkėjas už Prekes turi apmokėti iš anksto. Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę PVM sąskaitą faktūrą (informacinė trumpoji SMS žinutė nėra siunčiama). Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti tik šiose Taisyklėse numatytu terminu gavus Pirkėjo apmokėjimą, kitaip prekių užsakymas anuliuojamas. 

5.8.    Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu telefono numeriu bus siunčiama informacinė trumpoji SMS žinutė arba elektroninis laiškas su pirkimo duomenimis.

5.9.      Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją telefonu arba elektroniniu paštu ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

6.              Teisė keisti taisykles

6.1.         Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

a)             apmokėjimo sąlygų keitimo;

b)             taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2.         Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

 

7.              Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1.          Dėl prekių, užsakytų telefonu ar elektroniniu paštu, grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo Pirkėjas turi paskambinti telefono numeriu 8 700 11119 (spausti 3). Prekių grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo terminas pratęsiamas karantino galiojimo laikotarpiu, kol yra ribojama įprasta Pardavėjo parduotuvių veikla, todėl Prekes Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis ir tvarka grąžinti ir/ar Sutarties atsisakyti pasibaigus minėtam karantinui.  

7.2.         Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes - per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo ketinimą grąžinti Prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.3.         Pirkėjo teisė grąžinti Prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba reikalauti Prekės pakeitimo. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.

7.4.         Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti Prekes ir atšaukti Sutartį, turi apie tai turi pranešti Pardavėjui telefono numeriu 8 700 11119.

7.5.         Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) dienos grąžina Prekes Pardavėjui. 

7.6.         Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas (nurodytas 7.3 punkte) ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainotą kainą.

7.7.         Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų, atsižvelgiant į Taisyklių 7.12 punkto nuostatas.  Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.11 punkto nuostatos.

7.8.         Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.9 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.9.      Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

7.10.      Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kasos kvitą.

7.11.      Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių Prekės grąžinimo išlaidų.

7.12.      Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke arba į perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo sąskaitą, esančią pas Pardavėją.

7.13.      Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.8 ir 7.9 punktams.

7.14.      Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:

a)             Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;

b)             išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.11 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;

c)              Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;

d)             Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.7 punktu.

7.15.      Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

7.16.         Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma dėl:

a)             pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

b)             greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

c)              supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

d)             Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

e)              supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

f)              sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus Sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

 

8.              Pristatymas

Pristatymas į namus

8.1.         Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2.         Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus ar kitą vietą paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.

8.3.         Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas.

8.4.         Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, kuri yra derinama su Pirkėju, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).

8.5.         Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi gali būti gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.

8.6.         Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Pirkėjo apmokėtas Prekes Pirkėjui arba kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui. 

8.7.         Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę. 

8.8.         Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

8.9.      Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, jei neįrodoma priešingai.

8.10.      Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. 

8.11.      Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pateikdamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.12.      Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.


Prekių atsiėmimas punkte

8.13.      Pirkėjo pasirinkimu, užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos Pardavėjo Prekių atsiėmimo punktuose.

8.14.      Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas yra informuojamas arba trumpąja SMS žinute arba telefonu.

8.15.      Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per Pardavėjo nurodytą terminą. Prekių neatsiėmus per Pardavėjo nurodytą terminą, užsakymas anuliuojamas.

8.16.      Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją Prekių atsiėmimo punkte, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Pirkėjo apmokėtas Prekes Pirkėjui.

8.17.      Atsiimant Prekes jų atsiėmimo punkte Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį.

8.18.      Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

8.19.      Prekes galite atsiimti šiais adresais:

Vilnius (Ukmergės g. 244, P. Lukšio g.  34, Vikingų g. 3)

Kaunas (Jonavos g. 62, Islandijos pl. 32, Veiverių g. 148, Draugystės g. 8C)

Klaipėda (Šilutės pl. 35/35A, Liepų g. 81)

Šiauliai (Pramonės g. 6)

Panevėžys (Darbo a. 7)

Alytus (Statybininkų g. 71A-Likiškėlių g.72)

Prienai (Vytauto g. 41)

Druskininkai (Čiurlionio g. 111)

Elektrėnai (Draugystės g. 13)

Kaišiadorys (Gedimino g. 116)

Ukmergė (Kauno g. 120)

Utena (J. Basanavičiaus g. 52)

Mažeikiai (Tirkšlių g. 5E)

Zarasai (Savanorių g. 18)

Rokiškis (Parokiškės k.)

Biržai (Rotušės a. 24A)

Telšiai (Luokės g. 76-2)

8.20.      Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

a)             nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

b)             Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.  

 

9.              Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1.         Prekių kainas Pirkėjas gali sužinoti paskambinęs telefono numeriu 8 700 11119 arba pateikęs užklausą elektroniniu paštu uzsakymai@keskosenukai.lt. Prekių kainas Pirkėjas taip pat gali sužinoti internetinėje parduotuvėje rinkdamasis Prekes, dalyvaujančias ,,Mylimiausia“ lojalumo programoje.

9.2.         Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3.         Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki apmokėjimo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4.         Prekių kainos neapima pristatymo ir Prekių užnešimo išlaidų.

 

10.           Dėl atvirkštinio PVM taikymo

10.1.      Nuo 2019.08.01 standiesiems diskams, nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetėms, mobiliesiems telefonams taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos. 

 

11.           Apmokėjimas

11.1.      Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

a)             naudodamasis elektronine bankininkyste;

b)             banko kortele.

11.2.      Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

11.2.1.  Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti. 

11.3.      Pirkėjui pasirinkus 11.1 (a) punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo išankstinės PVM sąskaitos faktūros gavimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

11.4.      Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:

a)             kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 11.1(a) ir 11.2 punktų atveju;

c)              nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 5 dalyje (5.5. punkte) – 11.1(b) punkto atveju.     

 

12.           Pirkėjo pareigos

12.1.      Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

12.2.      Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

12.3.      Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

12.4.      Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

13.           Gamintojo garantija

13.1.      Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

13.2.      Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

 

14.           Pardavėjo pareigos

14.1.      Pardavėjas įsipareigoja:

a)             dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis;

b)             gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2.      Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

 

15.           Prekės kokybė

15.1.      Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke.

 

16.           Atsakomybė

16.1.      Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

16.2.      Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

16.3.      Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

16.4. Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

 

17.           Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

17.1.      Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17.2 punkte.

17.2.      Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

17.3.      Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a)             Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir

b)             Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

 

18.           Informacijos siuntimas

18.1.      Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

18.2.      Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu informacija.klientu@keskosenukai.lt arba įprastą laišką UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku).

18.3.      Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

19.           Kitos nuostatos

19.1.      Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

19.2.      Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą savo interneto svetainėje.

19.3.      Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

19.4.      Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

19.5.      Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

19.6.      Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

19.7.      Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

19.8.   Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

19.9.  Šios Taisyklės galioja tol, kol galios Lietuvos Respublikoje teisės aktais taikomas draudimas Pardavėjui pilnai vykdyti įprastinę prekybą parduotuvėse.