KESKO SENUKAI

Jei Jūsų įsigyta kokybiška prekė Jums netinka, mes ją priimsime per 14 dienų nuo įsigijimo ir grąžinsime visą sumokėtą sumą.

Grąžinimo sąlygos

 • Prekę galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jos įsigijimo, pateikus originalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą.

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nepanaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis, jei tokių buvo.

 • Prekė gali būti grąžinta į artimiausią „Senukų“ parduotuvę (išskyrus franšizės parduotuves). Už prekės transportavimo išlaidas atsakingas klientas.

 • Pinigai gali būti grąžinami grynaisiais arba pervedami į kliento nurodytą banko sąskaitą (jei už prekę buvo mokėta bankiniu pavedimu). Pinigai pervedami per 7 kalendorines dienas nuo prekės grąžinimo arba suma įskaitoma kitiems pirkiniams „Senukų“ parduotuvėse įsigyti.

 • Jei perkant buvo panaudota lojalumo kortelė, už prekę suteikti taškai išskaičiuojami.

Negrąžinamų prekių ir paslaugų sąrašas

 • Pristatymo, diegimo, jungimo, nuomos ir kitos paslaugos. Pagal individualų kliento poreikį pagaminta ar užsakyta prekė. Riboto galiojimo termino prekės (maisto prekės, gėrimai, baterijos).

 • Prietaisai, kurių naudojimą riboja tam tikri parametrai, vienkartinės licencijos ar pan. (pvz., profesionalams skirti fotoaparatai, navigacijos sistemos ir kt.).

 • Dovanų kortelės.

 • Spausdintuvų kasetės (jei pažeista gamyklinė pakuotė).

 • Sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės.

 • Programinė įranga, laikmenos su vaizdo ir garso įrašais, žaidimai (jei pažeista gamyklinė pakuotė).

 • Mikrofonai, ausinės ir kiti dėvimi prietaisai.

 • Veido, kūno, dantų, plaukų, sveikatinimo priežiūros priemonės ir kitos higienos prekės, garso, vaizdo technika, kompiuteriai, telefonai, fotoaparatai, vaizdo kameros, matavimo prietaisai, išankstinio apmokėjimo telefono kortelės.

Lojaliems pirkėjams, atsiskaitantiems už prekes „Senukų“ kredito kortele, suteikiama 30 dienų prekių grąžinimo garantija.

Klientams, atsiskaitantiems už prekes „Senukų“ kredito kortele, suteikiama galimybė grąžinti įsigytas prekes per 30 kalendorinių dienų, jeigu jos netiko, nepatiko spalva, modelis, dydis arba dėl kitų priežasčių.

Atsiskaitant „Senukų“ kredito kortele, būtina išsaugoti prekę, jos originalią pakuotę ir kitus su preke susijusius dokumentus.

Prekių grąžinimo taisyklės

 • Prekių grąžinimo garantija suteikiama perkant prekes visose „Senukų“ parduotuvėse bei elektroninėje parduotuvėje www.SENUKAI.lt

 • Garantija galioja visoms prekėms, išskyrus nurodytas negrąžinamų prekių ar paslaugų sąraše. 

 • Grąžinama prekė turi būti nepanaudota, visiškai sukomplektuota, nepraradusi prekinės išvaizdos ir su išsaugota originalia pakuote. Jei prekė buvo įsigyta „Senukų“ parduotuvėje, prekę galima grąžinti į artimiausią „Senukų“ parduotuvės informacijos centrą ar prekių grąžinimo skyrių. 

 • Prekes gali grąžinti tik fiziniai asmenys. Juridiniams asmenims papildoma garantija netaikoma.

 • Pinigai negrąžinami, jei prekė yra neoriginalioje pakuotėje, be sudedamųjų dalių (ne visas komplektas, pvz., nėra kroviklio, laidų, antgalių ir pan.), mechaniškai pažeista, visai ar iš dalies neveikia ar kitaip sugadinta.

 • Prekės grąžinimas įmanomas tik įvykdžius nurodytas sąlygas.

Garantinis ir negarantinis remontas

„Senukų“ prekybos centruose atliekamas buitinės technikos, elektronikos, sodo ir daržo technikos garantinis bei negarantinis remontas.

Visos garantijos sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus.
Prieš pradedant naudotis preke, būtina atidžiai perskaityti jos garantijos sąlygas, naudojimo instrukciją, taip pat visu garantijos laikotarpiu išsaugoti prekės pirkimo dokumentą.

Siūlomos paslaugos:

 • Greitas ir operatyvus technikos taisymas.

 • Remontas naudojant originalias gamintojo pateiktas detales.

 • Stambiosios technikos taisymas kliento namuose.

Prekę garantiniam remontui galima pristatyti į „Senukų“ prekybos centrą arba į įgaliotąjį servisą, kurio pavadinimą ir kontaktus galima rasti garantiniame prekės talone bei žemiau nurodytame partnerių sąraše.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija suteikiama „Senukų“ parduotuvėse pirktiems prietaisams. Ji pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo / perdavimo datos.

Pažeidus garantijos sąlygas ir (ar) nesilaikant prietaiso naudojimo instrukcijos „Senukai“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją. Pardavėjui pakeitus daiktą ar jo komplektuojamąją detalę garantijos laikotarpiu, naujam daiktui ar komplektuojamajai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami:

 • Jei gedimų atsirado dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras), netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo tyčios ar neatsargumo.

 • Jei gedimų atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.

 • Jei gedimų atsirado į prietaiso vidų patekus pašalinių daiktų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių, numatytų prietaiso instrukcijoje.

 • Jei gedimų atsirado prietaisui nukritus, jį sutrenkus ar prietaisą transportuojant pačiam klientui.

 • Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas / asmuo.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi:

 • Jei prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas.

 • Jei prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

 • Jei prietaisas sugedo ar netinkamai veikia dėl virusinių programų. 

 • Jei prietaisas sugedo naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

 • Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.

 • Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

 • Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų skaičius neviršija ekrano gamintojo nustatytų tamsių taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

 • Jei prietaisas buvo naudojamas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos ir garantiniame talone pateiktų taisyklių.

Garantinio remonto taisyklės

 • Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.

 • Prietaisas turi būti pristatytas saugioje transportavimo pakuotėje. Prietaisą pristačius be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, atsiradusius prietaiso transportavimo metu.

 • Prietaisas ar jo dalys priimami pardavėjo, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui.

 • Be dokumento (perdavimo–priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo–priėmimo aktą, reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Dėl garantinio remonto patartina kreiptis į artimiausią pardavėjo filialą ar pardavėjo nurodytą įgaliotąjį servisą. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) nustačius gedimų, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokama techninė priežiūra, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

 • Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami gamintojo įgaliotojo serviso (nurodyto garantinėje knygelėje) per 7–14 d. nuo prietaiso perdavimo įgaliotajam servisui arba per 30 dienų, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio.

 • Prietaisas keičiamas arba pinigai grąžinami tuo atveju, jei gedimų, atsiradusių eksploatuojant garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti.

 • Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje buvusią informaciją. Patartina nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.

 • Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamas visas remontuoti atnešto prietaiso komplektas. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

 • Pateikiant taisyti mobilųjį telefoną, rekomenduojama atmintyje esančią informaciją išsaugoti SIM kortelėje ar kitame įrenginyje.

 • Techninė priežiūra (baterijų, kitų detalių pakeitimas) už nustatytą mokestį atliekama bet kuriame gamintojo įgaliotajame servise klientui pageidaujant. 

 • Jei suremontavus prekę ir pranešus apie tai klientui šis prekės neatsiima, po 60 d. nuo remonto užbaigimo „Senukai“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Negarantinis remontas

 • Prietaisą reikia pristatyti į prekių priėmimo punktą arba išsikviesti meistrą į namus.

 • Nustačius prietaiso gedimą, imamas diagnostikos mokestis, kuris įskaičiuojamas į remonto kainą.

 • Jeigu diagnostikos metu nustatoma, kad būtina pakeisti prietaiso atsargines dalis, bet klientas atsisako remonto, tokiu atveju už diagnostiką sumokėti pinigai negrąžinami.

 • Jei po atliktos diagnostikos nustatoma, kad prietaisui atsarginės detalės / dalys netiekiamos (jų nėra rinkoje), grąžinami už diagnostiką sumokėti pinigai.

Atsarginių detalių užsakymas

„Senukų“ garantinės priežiūros padalinys prekiauja atsarginėmis detalėmis. Dėl detalės užsakymo kreiptis tel. (8 37) 21 21 64 arba el. paštu garrem@SENUKAI.lt. Užsakant atsarginę detalę, nurodyti tikslų remontuojamos įrangos modelį.

Dėl papildomos informacijos skambinti klientų aptarnavimo linija 8 700 11 119 arba rašyti el. paštu garrem@SENUKAI.lt.